กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน (The second law of motion Newton’s)

กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน (The second law of motion Newton’s)

           กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 2 ของนิวตัน หรือ อาจเรียกว่า กฎแห่งความเร่ง ถ้ามวลของวัตถุคงตัวแต่เปลี่ยนขนาดของแรง (F) ให้มากขึ้น ความเร่ง (a) ของวัตถุก็จะมากขึ้นด้วยจึงสรุปได้ว่าขนาดของความเร่งแปรผันตรงกับขนาดของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุเมื่อมวลคงตัวเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ว่า

Image

 

และถ้าแรงลัพธ์ (F) ที่กระทำต่อวัตถุคงตัวแต่ถ้าเปลี่ยนมวล (m)ให้มากขึ้น ความเร่ง (a) ของวัตถุก็จะลดลง จึงสรุปได้ว่าขนาดของความเร่งแปรผกผันกับมวลของวัตถุ เขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ว่า

Image

จากข้างต้นสรุปได้ว่า ความเร่ง (a) เป็นสัดส่วนโดยตรงกับแรง (F) ดังนั้นอัตราส่วนของแรงกับความเร่งจะเป็นค่าคงที่ซึ่งตรงกับมวล (m) ของวัตถุเขียนเป็นความสัมพันธ์จะได้

Image

ดังนั้น จึงสรุปเป็นกฎข้อที่สองของนิวตัน ได้ว่า“เมื่อมีแรงลัพธ์ซึ่งมีขนาดไม่เป็นศูนย์มากระทำต่อวัตถุจะทำให้วัตถุเกิดความเร่งในทิศเดียวกับแรงลัพธ์ที่มากระทำและขนาดของความเร่งจะแปรผันตรงกับขนาดของแรงลัพธ์และจะแปรผกผันกับมวลของวัตถุ”

ตัวอย่างที่ 1 ถ้าออกแรง 8 นิวตัน กระทำกับวัตถุมวล 32 กิโลกรัมวัตถุจะมีความเร่งเท่าใด

Image

ตัวอย่างที่ 2 มวล 10 กิโลกรัมต้องการให้เคลื่อนที่ด้วยความเร่ง 6 เมตรต่อวินาทีกำลังสองจะต้องออกแรงกระทำเท่าใด

Image

 

อ้างอิงจาก  https://sites.google.com/site/krumonieweewan/bth-thi-1-raeng-laea-kar-kheluxnthi/2-chnid-khxng-raeng-1

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s