การเคลื่อนที่

การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง

การเคลื่อนที่ในแนวตรงด้วยความเร่งคงที่ มีสูตรดังนี้

1. v = u + at
Image

Image 4. v2 = u2 + 2as = ความเร็วเริ่มต้น

v = ความเร็วตอนปลาย (เมื่อเวลาผ่านไป t )
s = ระยะทาง
a = ขนาดของความเร่ง
ในกรณีที่ความเร็วเพิ่มขึ้น v > u a เป็น +
ในกรณีที่ความเร็วลดลง v < u a เป็น –
ข้อสังเกตุ 1. u = 0 แสดงว่าวัตถุเคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่ง
2. v = 0 แสดงว่าวัตถุเคลื่อนที่ไปจนกระทั่งหยุดนิ่ง
3. a = 0 แสดงว่าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่


Image

 

 

การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งภายใต้แรงดึงดูดของโลก

การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งภายใต้แรงดึงดูดของโลก มีสูตรดังนี้

1. v = u – gt

Image

 

3. v2 = u2 + 2gs

u = ความเร็วต้น เป็น + เสมอ
v = ความเร็วปลาย เป็น +ตอนวัตถุวิ่งขึ้นหรือมีทิศ
ตาม u และเป็น – ตอนวัตถุวิ่งลง
s = ระยะทางเป็น + ตอนวิ่งขึ้น และเป็น – ตอนวิ่งลง
g = ความเร่งจากแรงโน้มถ่วง

อ้างอิงจาก

http://vichakarn.triamudom.ac.th/comtech/studentproject/final54/824/Infinite%20Stratos/PHY/Newton.html

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s