เวกเตอร์ตำแหน่ง (Position Vector)

เวกเตอร์ตำแหน่ง (Position Vector)

เวกเตอร์ตำแหน่ง หมายถึงเวกเตอร์ที่บอกตำแหน่งของวัตถุเทียบกับจุดใดจุดหนึ่ง เรียกว่า จุดอ้างอิง

Image

จากรูปเวกเตอร์ r1 และเวกเตอร์ r2 เป็นเวกเตอร์บอกตำแหน่งของจุด P และ Q เทียบกับจุด O ในระบบพิกัดโดย

Image

 

Image

 

จะได้

Image

 

Image

 

โดยขนาดของเวกเตอร์ PQ คือ

Image

 

ทิศทางของหาได้จาก

Image;Image;Image

อ้างอิงจาก

http://www.rsu.ac.th/science/physics/kan/general_phy/vector/vector.htm

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s