การแตกแรง

วิธีการแตกแรง

เป็นวิธีการนำปริมาณไฟฟ้าในรูปเวกเตอร์แต่ละสัญญาณมาแตกเวกเตอร์ออกให้อยู่ในแนวแกน x และแกน y ด้วยการหาขนาดและทิศทางของเวกเตอร์ผลลัพธ์ โดยใช้ตรีโกณมิติ นำเวกเตอร์ผลลัพธ์ในแนวแกน x และแกน y แต่ละสัญญาณมารวมกัน จะได้เวกเตอร์ผลลัพธ์สุดท้าย หาขนาดและทิศทางออกมา ลักษณะการใช้วิธีแตกเวกเตอร์ แสดงดังรูปที่ 3.1

3-13            3-13b

                (ก) เวกเตอร์แรงดัน E                                       (ข) เวกเตอร์แตกในแนวแกน x และแกน y

รูปที่ 1 การใช้วิธีแตกเวกเตอร์

รูปที่ 1 (ก) เวกเตอร์ E มีมุมเฟส แตกออกให้อยู่ในแนวแกน x ด้วยสมการตรีโกณมิติ E cos และแตกในแนวแกน yด้วยสมการ E sin ได้เวกเตอร์ใหม่ตามรูปที่ 1 (ข)

ตัวอย่าง เฟสเซอร์ไดอะแกรมของสัญญาณ 3 สัญญาณ ตามรูปที่ 2 จงหาเวกเตอร์ผลลัพธ์ทั้งขนาดและทิศทาง ใช้วิธีแตกเวกเตอร์

3-9

รูปที่ 2 เฟสเซอร์ไดอะแกรมของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 3 สัญญาณ

วิธีทำ      1) แตกเวกเตอร์ E1 ให้เป็น E1x , E1y 
2) แตกเวกเตอร์ E2 ให้เป็น E2x , E2y
3) แตกเวกเตอร์ E3 ให้เป็น E3x , E3y
4) หาผลรวมของเวกเตอร์บนแกน x (x) และหาผลรวมของเวกเตอร์บนแกน y (y)
5) หาขนาดและทิศทางของเวกเตอร์ผลลัพธ์ ET ด้วยตรีโกณมิติ
6) เขียนเฟสเซอร์ไดอะแกรมได้ตามรูปที่ 3

3-12

รูปที่ 3 เฟสเซอร์ไดอะแกรมผลรวมของเวกเตอร์

ผลรวมของเวกเตอร์ ET ตามรูป ที่ 3.12 ได้

ET = 6.5 V และ มุมเฟส T = -145°

อ้างอิงจาก   http://www.sptc.ac.th/prapruet/wbi/ac/32.htm

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s